Mimari&Tasarım

Anahtar Teslim İnşaata Dair Bilmeniz Gerekenler

anahtar teslim inşaat

Anahtar Teslim İnşaat Nedir?

Anahtar teslim inşaat, projenin tüm detaylarının yani mühendisliğinden tasarımına varana dek tek bir yüklenici ve proje sahibinin iş birliğiyle yürütülen teslimat yöntemidir. Bu tarz inşaat projelerinde sorumluluk yükleniciye yani projenin hayata geçirilmesi için anlaşılan firmaya yüklenir. Dolayısıyla proje sahibinden kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmaz. Anahtar teslim inşaatta proje tasarımı, tedarik, tasarım ve inşaat gibi birçok alt başlık tek bir yüklenicidedir. Lojistik, terminal, kimya gibi birçok farklı sektörde bu inşaat metodu kullanılabilir. Anahtar teslim inşaatınız nihai sonuca ulaştığında projenizi ihtiyacınıza uygun proje kapılarıyla taçlandırmak için web sitemize göz gezdirebilirsiniz.

Nasıl Çalışır?

Proje için beraber çalışılması karar verilen müteahhit ile anahtar teslimi inşaat projesinde anlaşma sağlanır. Sonraki süreçte müteahhit, tasarım ve inşaat işlerinden mali ve yasal olarak sorumludur.

Temelde “anahtar teslim” tamamlanmamış olarak satılan ürünü ifade etmek için kullanılır. Bundan dolayı müşteri işin sorumluluğunu yasal olarak ta finansal olarak ta sahiplenmek zorunda değildir. Müşteriye düşen, yalnızca işin sonunda tamamlanmış projesinin anahtarını teslim almaktır.

Anahtar Teslim İnşaatın Avantajları

Anahtar teslim inşaat, göz önünde bulundurmanız gereken birçok avantaja sahiptir. Maliyet, zaman çizelgesi, risk ve kalite bu avantajlar dahilinde değerlendirilir. Sağlıklı bir seçim yapabilmeniz için tüm bunlara daha yakından bakalım:

Maliyet ve Zaman Çizelgesi Avantajları

 • Fiyat Kesinliği: Tasarım inşaatına kıyasla anahtar teslim inşaatında finansal riskler daha azdır. Proje maliyetine ilişkin çok daha az belirsizlik vardır. Ayrıca anahtar teslim inşaatlarda yatırım sahipleri, yatırım getirisini daha az yanılma payı ile hesaplayabilir.
 • Azaltılmış Değişiklik Yönetimi Zorlukları: Tasarım inşaatında genellikle işin mühendislik ve tasarım alanını yürüten taraf ile projeyi inşa eden şirketin birbiriyle herhangi bir bağlantısı yoktur. Bu da belli başlı tutarsızlıklara sebebiyet verebilir. Mesela mühendislik çizimleri ile proje sahibinin istek ve ihtiyaçları arasında bir takım orantısızlık yaşanabilir. Bu durum projenin hayata geçiş aşamasında değişikliğe sebep olacağından öngörülen maliyetin üstüne çıkılması söz konusudur. Söz gelimi bu ihtiyaca hitap etmeyen projelere, eksikliklere ve yanlışlıklara yapım esnasında müdahale edilmezse ciddi maliyet aşımları işten bile değildir. Fakat anahtar teslim inşaatlarda her şey projenin başında mutabık kalınan fiyata dahildir. Dolayısıyla bu aşımlar bu yöntemle yapılan inşaatlarda minimum düzeydedir.
 • Azaltılmış Maliyet Aşımları: Müşteri anahtar teslim inşaat için sabit bir fiyat telif etti diyelim; bu durumda müşteri yalnızca sözleşme müzakeresinde bahsi geçen ve mutabık kalınan meblağdan sorumludur. Bu sebeple, projenin yapım aşamasında maliyette herhangi bir sebepten dolayı yaşanacak hiçbir artış müşteriye yansıtılmaz. Muhasebeleştirilir ve anlaşılan firma tarafından karşılanır. Dolayısıyla tasarım inşaatına kıyasla anahtar teslim inşaatlarda maliyet aşımı daha az yaşanır. Proje gecikmeleri de maliyet aşımlarına sebep olabileceğinden, inşaat ekibinin de tasarım aşamalarına dahil edilmesi müşterinin faydasına olur.
 • Yoğunlaştırılmış Proje Zaman Çizelgeleri: Anahtar teslim inşaatlarda tasarım ve inşaat tek bir eldedir. Bu durum, projenin aşamalarında bazı çakışmalara sebep olabilir. Bu durum, tasarım aşaması tamamlanırken malzemelerin tedarik edilmesine olanak sağlar. Dolayısıyla süreç daha kısa ve daha az gecikmeyle neticelenir.

Ek Avantajlar

 • İşbirlikçi Yaklaşım: Anahtar teslim inşaat metodu, doğası gereği işbirlikçi bir yaklaşım içindedir. İnşaatçı ve tasarımcı, hep bir elden, uyum içerisinde çalışır. Bunun aksine tasarım inşaatında var olan rekabetçi ortam, proje teslimatlarında yaşanabilecek herhangi bir memnuniyetsizliğin tarafların birbirini suçlamasına ortam hazırlar. Anahtar teslim projelerinde var olan iş birliği, bu durumu ortadan kaldırır.
 • Risk Aktarımı: Proje sürecinde maliyet, performans ve zamanlama gibi önemli huşularda sorumluluk yüklenici yani proje için anlaşılan firmadadır. Dolayısıyla risk yönetimi ve sorumluluğun çoğu yine yüklenicidedir.
 • Daha Az Yönetim Çabası: Anahtar teslim projelerde, proje sahibinin projenin tamamını ve çok sayıda sözleşmeyi denetlemesine gerek kalmaz. Böylelikle direkt olarak projenin kendisine odaklanabilir.
 • Tutarlı Kalite: Yüklenici firma, kalite standartlarını belirlemek adına projenin ilk etaplarından itibaren tasarım, imalat ve inşaat ekipleri arasında tutarlılık sağlayarak arzu ettiği standartları yakalayabilir.

Dezavantajları

 • Güçlü Kapsam Tanımı Gerektirir: Anahtar teslim projelerine başlamadan kapsam tanımının net bir şekilde yapılması ciddi önem arz eder. Kapsam tanımı mühendislik ve tasarım aşamasına başlamadan yapılmalıdır. Kapsam tanımı yapıldıktan sonra projede herhangi bir değişiklik veya ekleme yapılmamalıdır. Satın alma ve planlama faaliyetleri önceden kararlaştırıldığından mühendislik sorasında yapılabilecek değişiklikler minimum düzeyde olmalıdır.
 • Güven Odaklı: Anahtar teslim projelerinde esas olan proje sahibinin yüklenici firmaya duyduğu güvendir. Yüklenici firmanın esas sorumluluk sahibi olası elbette ki proje sahibine avantaj sağlar. Ancak proje sahibinin vizyonuna, bütçesine, ihtiyaç ve isteklerine uygun bir yüklenici firma bulması projenin ilerleyişi ve memnuniyet açısından en önemli noktasıdır.
 • Maliyet: anahtar teslim projelerinde bütçe, genellikle tasarım tamamlanmadan önce belirlenir. Bu bütçeye öngörülemeyen değişikliklerden doğacak maliyet artışları da tahmini olarak dahil edilir. Bahsetmek gerekirse bu öngörülemeyen değişikliklere enflasyon, işçilikten veya malzeme alımlarından kaynaklanan maliyet artışları örnek gösterilebilir. Fakat fiyat kesinliği, proje sahibinin yatırım kriterlerini sağlıklı değerlendirebilmesi için önemli bir faktördür.

Tasarım ve Anahtar Teslim İnşaat Arasındaki Farklar

Bir projeye nasıl başlayacağınıza karar vermek için birden fazla seçeneğiz mevcuttur. Anahtar teslim inşaata başlamak için geleneksel bir yol izlemeye karar verdiyseniz, öncesinde izleyeceğiniz adımları planlar ve uygun bulduğunuz bir şirketle sözleşme yapabilirsiniz. Fakat günümüzde genellikle daha modern ve kişiselleştirilebilir metotlar daha çok rağbet görüyor. Çünkü bu yöntemle kontrol daha çok sizin elinizde oluyor. Elbette anahtar teslim inşaatta da kontrol sizdedir. Fakat iki metot arasındaki en temel fark, sundukları bu kontrol kapasitesindedir. Tabi hem anahtar teslim hem de tasarım inşaatın kendine özgü alıcı olduğundan iki metodun da hali hazırda alıcısı bulunmakta.

Peki anahtar teslim ve tasarım inşaat arasındaki farklar nedir? Eğer böyle bir projeye başlamak niyetindeyseniz ne istediğinize daha iyi karar verebilmek için öncesinde bu kavramlara hâkim olmanızda fayda var.

Tasarım İnşaat

Tasarım inşaatlarda genellikle tasarım ve inşaat aynı firma tarafından yapılır. Proje sahipleri anlaştıkları firmaya bu projeyle alakalı temel beklentilerini belirtirler; tam olarak ne istediklerini, inşaatın ne zaman tamamlanmasını öngördükleri ve nasıl yapılmasını istedikleri gibi. Eğer sizin için projeniz üzerinde tam bir kontrol sağlamak önemli bir etken ise seçenekler arasında en iyi tasarım inşaat firmasını bulmanızda fayda var.
Tabi bu kontrolün de kendine has bazı dezavantajları olabilir. Genellikle tasarım inşaatları anahtar teslim inşaatlarına nazaran daha uzun sürer ve müşterinin istediği bu tam kontrol süreci olduğundan daha uzun bir zaman dilimine de yayabilir. Ayrıca müşteri açısından süreci iyi kontrol etmek bütçe açısından da önemlidir. Çünkü bu süreçte bütçe de aşılabilir. Son tarihi belirleme ve değişiklik yapma inisiyatifine sahip olan müşteri, bu süreçte aslında bir nevi kendi beklentileri ile yarışır. Özellikle inşaata aşina olmayan müşteriler için bu süreçte baş edilmesi gereken çok etken vardır.

Anahtar Teslimi

Anahtar teslim inşaatta elbette ki ne istediklerinizi ve projenin nasıl yapılmasını istediğinizi söyleme hakkınız vardır. Bu bağlamda kontrol sizdedir. Bu kontrol kapasitesinin tasarım inşaatlarında sunulan kontrol kapasitesinden farkı, inşaat şirketinin projeye uygun program ve bütçe tahsisi gibi konularda söz sahibi olmasından kaynaklanır. Elbette ki bu durumun da kendine has avantajları vardır. Anahtar teslimi yapacak bir şirketle çalıştığınız takdirde proje yapım esnasında karşılaşabileceğiniz olası aksiliklerde şirket size bu durumlara karşı güvence sağlar. Ayrıca proje yönetimi şirketin sorumlulukları kapsamında olduğundan genellikle fazlalıklar şirket tarafından karşılanır.

Anahtar teslim projelerinde proje yönetimini bir şirkete teslim etmek size bu projeyi tamamen şirketin kontrolüne bırakmak gibi gelebilir. Ama genellikle işin sonunda müşteri bunun karşılığını aldığına inanır. İşin sonunda genellikle projeniz zamanında, öngörülen bütçenin altında ve yolun başında karar verdiğiniz şekilde size teslim edilecektir.

Hangisi Daha İyidir?

Genel olarak hem anahtar teslim hem de tasarım inşaatıyla ilgili temel noktalardan bahsettik. Peki o halde anahtar teslim ve tasarım inşaatı aralarındaki fark nedir? Aslına bakarsanız bu sorunun cevabı müşterinin bu süreci ne kadar kendi kontrolünde devam ettirmek istemesiyle alakalıdır. Eğer A’dan Z’ye her şey sizin kontrolünüzde olsun isterseniz tasarım inşaatı tam size göre. Ama üst düzey kararlar almak ve günlük ayrıntıları düşünmek size göre değilse anahtar teslim inşaata yönelebilirsiniz.

O nedenle bu soruya net bir cevap vermek mümkün değildir. Zira sizin ne istediğiniz, projeye ne kadar dahil olmak ve ne kadar sorumluluk almak istediğiniz, en nihayetinde size anahtar teslim mi yoksa tasarım inşaatını mı seçeceğiniz konusunda ciddi ipuçları verir. Her iki seçim için de ciddi bir uzmandan yardım almanızda fayda olacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir