Mimari&Tasarım

Muayenehane Dekorasyon Önerileri ile Hastalarınıza Konfor Sunun

muayenehane dekorasyon önerileri

Muayenehane Dekor Ederken Dikkat Edilecekler

Muayenehane dekorasyon önerileri, klinikten kliniğe bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kliniğin sunduğu sağlık sistemi, yer aldığı tesis, demografi, uzmanlık, hizmet gibi kıstaslar dikkate alınarak her kliğe kendine özgü muayenehane dekorasyon önerileri sunulur. Muayenehane dekorasyonunda sağlık hizmeti veren her kuruluş, yeni iyileştirme uygulamaları aramaktadır. Bu bağlamda muayenehane dekorasyon önerileri dahilinde, klinikler bakım kalitesini ve verimliliklerini arttırmak için yeni tesis arayışlarına girerler. Muayenehane dekorasyon önerileri için dikkat edilmesi gereken belirli unsurlar vardır. Bu yazıyla muayenehane dekorasyonuna dair bilmeniz gereken her şeyi bulacaksınız. Ayrıca dekorasyonunuzu muayenehanenize en uygun çelik kapılarla tamamlamak isterseniz en doğru yerdesiniz.

1. Hasta Memnuniyeti

Aslına bakarsanız müşteri memnuniyeti kavramı, perakende ve üretim gibi sektörler için uzun zamandır var olan ve dikkate değer bir kavram. Fakat sağlık sektörü için yakın geçmişe kadar müşteri memnuniyeti oldukça eksik bir kavramdı. Son dönemde müşteri memnuniyeti, sağlık sektörü için de odak noktası haline geldi. Müşteri memnuniyeti ile sağlık kuruluşları, bakım kalitesini ve klinik ortamını geliştirmek ve iyileştirmek için bir fırsat yakaladı. Ayrıca muayenehane dekorasyon önerileri için müşteri memnuniyeti, ciddi bir yol haritasıdır.

ABD Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Kalite Ajansı’nın başlattığı program ile müşteri memnuniyetinin ne kadar önemli bir faktör olduğunu anlayabilirsiniz. Bu program ile amaçlanan hasta deneyimleri değerlendirmek için anketler oluşturmaktır. Buna ek olarak Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları ve Sistemlerinin Tüketici Değerlendirmesi (CAHPS), hastaları aldıkları sağlık hizmetleri için geri dönüş bildirmeye sevk ediyor. Böylelikle bakım hizmetiyle alakalı geliştirilmesi gereken huşular belirlenir ve olası bir olumsuzlukta doktor veya sağlık hizmeti sunucusuyla alakalı verilecek kararda etkili rol oynar.

2. Ergonomi

Muayenehane dekorasyon önerileri için ergonomi, bir diğer önemli husustur. Ergonomik durumlar, yalnızca doktorlar ve personeller için değil hastalar için de dikkate değer bir konudur. Muayenehane dekorasyon önerileri sunarken ergonomi ilkesinin iki temel amacı vardır; Muayenehanelerin hem daha güvenli hem de daha konforlu hale gelmesi. Bazen hastaların doktor ve hastaneye karşı fobi denebilecek seviyede çekinceleri olabilir. Bu iki etken, hastaları rahat hissettirerek kaygı düzeylerini azaltır.

Bunun yanı sıra, doktorların etkili bir hizmet sunması için konforlu ve güvenli hissetmeleri gerekir. Doktorların kısıtlı bir alana sahip olmaları, rahat hizmet verememelerine sebebiyet verebilir. Tüm bunları göz önüne alırsak muayenehane dekorasyon önerileri arasında sayılması gereken en temel önerilerden biri de budur.

Ayrıca muayenehaneni tasarımı ve konfor sağlayan ekipmanlar, hem hasta memnuniyetini arttırır hem de bakıcı ve doktorların olası bir yaralanma ihtimalini asgari seviyeye düşürür. Verimliliği üst düzeye çıkarmak için hastanın konforlu ve güvende hissetmesi kadar doktor ve bakıcının da konforlu ve güvende hissetmesi gerekir. Böylelikle sunulan hizmetten elde edilecek denetim, her iki taraf için verimli ve keyifli olur.

Muayenehane dekorasyon önerileri verirken, kliniklerin hizmet sunduğu hastaların yaş ortalaması da dikkate alınması gereken bir konudur. Çünkü muayenehanenin her yaştan hastaya etkili hizmet verebilecek ekipmana sahip olması gerekir. Uygun ekipmana sahip olunmaması takdirinde hasta bakıcı herhangi bir şekilde hastaya yardım ederken, bu durum hastanın ya da hasta bakıcının yaralanması ile sonuçlanabilir. Dolayısıyla hem hasta hem de bakıcı veya doktor kendini konforlu ve güvende hissetmez. Bu durumda maksimum verimden bahsetmek mümkün değildir.

Tüm bunlar neticesinde etili bir muayenehane dekorasyon önerisi için ergonomi ilkeleri dahilinde hareket etmek, ciddi bir temel oluşturur.

3. Hayati Belirtilerin Elde Edilmesi

Genellikle hasta bakıcı ve hasta arasındaki etkileşimin başlangıcı için hayati belirtilerin elde edilmesi etkili bir başlangıç noktasıdır. Hayati belirtilerin sağlıklı bir biçimde elde edilmesi, hem doktorun uygulamayı öngördüğü tedavi yöntemlerini belirleme de yön vericidir hem de hasta sağlığına ilişkin kıymetli bilgiler sağlar.

Bunun yanı sıra, son 30 yılda hayati belirtilerde ciddi bir değişiklik olmadığını belirtmeliyiz. Genellikle temel hayati belirtiler için tipik süreçler uygulanır. EMR ve kan basıncı, sıcaklık, nabız gibi ölçümler yapan cihazların temin edilmesi, bakım kalitesini olumlu yönde etkiler. Zamandan tasarruf edebilmek için hasta nakli ve hayati belirtilerin manuel olarak kaydedilmesine yönelik duyulabilecek ihtiyaç azaltılabilir. Günümüzde veriler genellikle doğrudan EMR’ye aktarılır ve bu da oluşabilecek veri hatalarını olabilecek en az seviyeye düşürür.

Yakın geçmişte hasta ve bakıcı arasındaki etkileşimi incelemek ve verimliliği maksimize edebilmek adına bir araştırma yapıldı. Bu araştırma kapsamında hasta, hizmeti almaya başladığı ilk andan son ana kadar gözlendi. Araştırma sonuçları neticesinde taşıma ve elde etme süresini yüzde 36’ya kadar düşürülebileceği gözlemlendi. Bunun için hayati belirtilerin muayene odasına taşınması ve otomatik yaşam belirtilerinin uygulanması başta olmak üzere bir dizi adım atıldı. Hasta bakıcıların ve doktorların hasta memnuniyetini en temel vazifeleri haline getirmeleri ve bu doğrultuda hayati belirtileri elde etmeye çalışmaları verimliliği üst düzeye çıkaran en temel faktördür. Hayati belirtilerin elde edilmesi süreci için oluşturulacak iş akışı da bu temel üzerine inşa edilmelidir.

4. Ekipman

Kliniklerde kalite ve konforu sağlayan en temel unsurlardan biri de ekipmandır. Özellikle ayakta tedavi tesisi olarak çalışan bir muayenehane için muayene koltuğu ve teşhis ekipmanları, hastaların muayenehaneyi tercih etmesi ve tedavi ile kesişince muayenehane bir kliniğe dönüşür. İşinize hizmet eden doğru bir muayene koltuğu kliniğinizin iş akışını da olumlu yönde tekiler.

İlerleyen yaşlarında insanlar, engelliler, hamileler veya obez hastası olan kişiler muayene koltuklarına daha çok ihtiyaç duyarlar. Çünkü sabit yükseklikteki muayene sandalyelerine erişebilmekte güçlük çekeceklerinden herhangi bir yaralanma durumu işten bile değildir. Bu nedenle muayenehanenizde eşilebilir sandalyeler kullanmanız, hastalarınıza konfor ve güven alanı sağlar. Ayrıca doktorların daha kapsamlı ve doğru bir muayene yapmasına da olanak sağlar. Bu sayede hastanın aldığı hizmetten ve doktorun muayenesinden alacağı verim maksimum dizeyde olur. ABD Erişim Kurulu’na göre ideal bir muayenehane koltuğunun 17 ila 19 inç yüksekliğe kadar alçaltılabiliyor olması gerekir.

Muayenehane dekorasyon önerileri ışığında en işlevsel muayene odası tasarımı için dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta EMR, teşhis cihazları veya karar destek araçlarının hasta bakım alanı içinde esnek bir çalışma alanı oluşturarak kullanılmasıdır. Böylece hastaların memnuniyetini artacaktır. Bakıcıların duvara monte iş istasyonlarını ve cihazlarını kullandıkları alanı kol mesafesinde tuttuğunuz takdirde bakıcıları asıl dikkatlerini hastalar üzerinde yoğunlaştırmaları için teşvik ve motive etmiş olursunuz.

Hastaların muayene sırasında alçak bir koltuğa oturması, muayeneyi yüz yüze yapmanıza ve hareketinizin en az düzeyde olmasını sağlar.

Edineceğiniz ekipman hasta- hasta bakıcı veya doktor arasındaki etkileşimi nasıl ve hangi yönde etkileyecek? Bu ekipman verimliliğin artmasına sebep olacak mı? Sonucunda hastaya ve doktora konfor ve güven sağlayacak mı? Bu sorulara vereceğiniz cevaplarla amacınıza uygun ekipmanlar bulmanız daha kolay olabilir.

5. Muayene Odası Yapılandırması

Hasta ve doktor arasındaki etkileşimin en üst düzeyde olduğu alan muayenehane odasıdır.. Genellikle klinikler hasta merkezli bir yaklaşım benimseyerek verimliliği üst düzeye taşımayı amaçlıyor. Bu yaklaşımı benimseyen klinikler, hasta, doktor ve hasta bakıcının rahatça hareket etmesine ve doktorun hastasını prosedürlere uygun olacak şekilde muayene edebilmesine elverişli boyutlarda bir oda tercih eder. Muayene odası için belirtilen standart ölçüler 10 ft x 10 ft olarak belirlenmiştir.

Doktor ve hasta bakıcıların işi genellikle koltuk ve çevresinde olduğundan koltuğa erişim oldukça önemlidir. Koltuk odanın ortasında ve belli bir açıda durmalıdır. Böylelikle doktorlar ve hasta bakıcılar koltuğa erişmek için ekstra bir çaba sarf etmek zorunda kalmazlar. Aynı zamanda koltuğun bu pozisyonda durması doktora muayene için gerekli alanı da sağlar.
Muayene dekorasyon önerileri neticesinde muayene odanızı hasta merkezli tasarım ile dizayn etmek, tedavinin sorunsuz olmasına ve hastanın bu deneyiminden memnun kalmasıyla sonuçlanır. Muayene çalışanları, hastalar ve doktorlar arasındaki etkileşim ve iletişimin üst düzeyde olmasını amaçlayan bir tasarım yapmak esastır. Bunun için büyük bir etkileşimli ekran panelinden yardım alabilirsiniz. Böylelikle hastalar ve bakıcılar arasında daha samimi bir diyalog olur ve bilgilere erişimde kolaylık sağlanır.

Muayenehane Dekorasyon Önerileri

Muayenehanenizle ilgili sunacağınız ilk izlenim çok önemlidir. Bu ilk izlenim, hastaların nasıl hizmet alacağıyla ilgili onlara kayda değer ipuçları verir. Muayenehanenizin tasarımı ve ambiyansı, hastayı hissettiği tedirginlikten uzaklaştırabilir ve alacağı hizmetin kalitesi hakkında ön izlenim sunar. Tüm bunlar değerlendirilince size sunacağımız beş maddelik muayenehane dekorasyon önerileri yol gösterici olacaktır.

1. Muayenehanenizi Kişiselleştirin

doktor odası dekorasyonu

İşe başlarken esas almanız gereken ilk esas muayenehanenizi kişiselleştirmektir. Muayenehanenizde sunacağınız hizmet, birbirinden çok farklı muayenehane dekorasyonlarına yönelmenize sebep olabilir. Diyelim ki bir çocuk kliniği için muayenehane dekorasyon önerisine ihtiyacınız var; öyleyse size parlak duvarlar, dikkat çekici objeler ve çocukların ilgisini çekebilecek oyuncaklar kullanmanız önerilir. Oysa bir ortopedi kliniği için öneriye ihtiyacınız varsa alacağınız ilk tavsiye, erişim açısından hastalarınıza kolaylık sağlayabilecek bir klinik seçmeniz yönünde olur.

Bu bağlamda muayenehane dekorasyon önerilerinin daha kişisel ve işlevsel olabilmesi adına cevaplanması gereken bazı sorular:

  • Ne kadarlık bir kullanım alanınız var?
  • Gün içinde ortalama kaç hastanız var?
  • Diş hekimliği gibi uygulama için bir uzmanlık var mı?
  • Yoğun klinik ekipman ihtiyacı var mı?

Bu sorulara verdiğiniz yanıtlar neticesinde sizin ve hastalarınızın kendini huzurlu ve güvende hissedeceği tasarımlara yönelmeniz önerilir.

2. Rahatlığı Ön Plana Çıkarın

muayenehane dekorasyon

Hastalarınız beklerken onları rahat hissettirmek size her zaman fayda sağlar. Burayı mümkün olduğunca rahat hale getirmeye özen göstermelisiniz.

Kanepe ve sandalye seçiminde kaliteden ödün vermeyin. Yumuşak minderler rahatlık hissini arttırmakta size yardımcı olacak. Rahatlatıcı yönü baskın olduğundan açık renk kullanmanız tavsiye edilir. Ayrıca iç mekan bitkileri kullanarak muayenehanenizi daha ferah hale getirebilirsiniz.

3. Doğru Renk Paletini Seçin

muayenehane dekorasyonları

Beyaz, bej, krem gibi nötr renkler iyi bir seçenek olabileceği gibi, hastanın dikkatini çekmek istediğiniz noktalarda açık yeşil gibi pastel tonlar kullanmak sizin için en iyisi olacaktır. Mobilya, duvar ve döşeme arasındaki kontrastı yakalamaya özen gösterin.

Daha iddialı seçimlerin insanıysanız kliniğinizde kullandığınız dekoratif ögeler ve sanat eserlerine uygun renk denemeleri yapabilirsiniz.

4. Duvarlarınızı Süsleyin

Duvarınızda kullanacağınız dekorları seçerken yakaladığınız tonu korumaya dikkat etmelisiniz. Çünkü seçeceğiniz duvar dekoru tonu bozabilir. Ayrıca duvar dekoru seçerken alanı kişiselleştirmeye ve konforu üst düzeyde tutmaya odaklanın.

Muayenehane dekorasyon önerileri dahilinde duvar dekoru seçerken en risksiz seçim doğa fotoğrafları olur. Yapılan bir araştırma sonucuna göre doğa resimleri, hastalar üzerinde pozitif bir etki yaratır. Dilerseniz sunduğunuz hizmete uygun duvar dekorlarından da faydalanabilirseniz. Örneğin dekore edilen muayenehane bir pediatri kliniği ise hayvan temalı tablolar kullanabilirsiniz.

5. Işıklandırmayı Doğru Yapın

Muayenehane dekorasyon önerilerimizin sonuncusu ışıklandırmayı doğru yapmanız yönünde olacak. Muayene odası ile tedavi odasında parlak bir ışık kullanmalısınız. Özelikle bir dişçi kliniği ya da göz kliniği dekore ediyorsanız odak ışıkları kullanmanızda fayda var.

Bunun aksine bekleme alanlarında daha az parlak ışık kullanın. Böylelikle daha sakin bir ortam yaratmış olacaksınız.

Eğer muayenehaneniz küçükse ihtiyacınıza göre parlaklığını ayarlayabileceğiniz ışıklar tercih edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir